Pomocí obrazových symbolů pojmenovávám své důležité životní údalosti.
Zpět nahoru